Our Countryside Management lecture Lyn Evans has recently won a Medal of Excellence from City and Guilds and is going as a finalist to the City and Guilds ceremony in London on June 15th where he could receive a ‘Tutor of the Year’ award.

Along with this, there’s also the Lion Award up for grabs, and a people’s choice award for which people should vote. Let’s canvass a lot of votes for him to win this remarkable award. There is a relatively short voting window so get your votes in, sooner rather than later via the link below.

Mae ein darlithydd Rheoli Cefn Gwlad, Lyn Evans yn ddiweddar wedi ennill Medal Rhagoriaeth o City and Guilds ac yn mynd i fod yn y rownd derfynol yn seremoni City and Guilds yn Llundain ar Fehefin 15fed lle all ennill y wobr am ‘Tiwtor y Flwyddyn.’

Yn ogystal â hyn, mae yna gyfle i ennill y ‘Lion Award,’ Gwobr Dewis y Bobl lle bod angen i’r cyhoedd bledleisio. Gadewch i ni balu ein pledleisiau a rhoi’r cyfle iddo ennill y wobr arbennig yma. Mae yna ffenestr cymharol byr i bledleisio felly gwewch yn siwr bod eich pledleisiau i mewn, a phledleisiwch drwy’r ddolen isod

http://lionawards.cityandguilds.com/content/peoples-choice?f=E