Recently our Construction learners entered for the Construction Plant Hire Association ‘Stars of the Future’ awards which were held at Bruntingthorpe Aerodome last Tuesday. We’re very proud to announce that both our Level 2 entrant Joel Price of Dawnus and Level 3 entrant Bradley Davies of TRJ were regional winners. Congratulations to all!

Yn ddiweddar fe wnaeth ein dysgwyr Adeiladwaith ymgeisio am gwobrau Sêr y Dyfodol gyda Cymdeithas Llogi Peiriannau Adeiladu, a gynhaliwyd yn Bruntingthorpe Aerodrome dydd Mawrth diwethaf. Rydym yn hynod falch i gyhoeddi bod yna ddau dysgwyr yn enillwyr rhanbarthol. Y ddau yma yw dysgwr Lefel 2 Joel Price o Dawnus a dysgwyr Lefel 3 Bradley Davies o TRJ. Llongyfarchiadau i bawb.