Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysgu ac Addysg
Adeiladu
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen [cyfres o gyrsiau lefel 1]
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiadura, TG a Seiber
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Argyfwng, Gwasanaethau Iwnifform a Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
LearnDirect
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Seicoleg
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch

Prentisiaethau

Mae Coleg Penybont yn un o brif ddarparwyr prentisiaethau yng Nghymru, gan gynnig ystod amrywiol o raglenni hyfforddiant sy’n cefnogi sefydliadau rhyngwladol mawr, cwmnïau preifat bach a’r trydydd sector.

Mae prentisiaethau yn gyfle gwych i bobl ennill cyflog tra’u bod yn dysgu, cael profiad gwaith hollbwysig a rhoi eu hunain ar lwybr cyflym i yrfa lwyddiannus. Gan barhau rhwng un a phum mlynedd, mae prentisiaethau yn awr ar gael mewn cannoedd o alwedigaethau mewn llawer o ddiwydiannau.

Maent yn addas ar gyfer pobl o bob oedran a chefndir, gan gynnig ysgol cyfle i bobl ennill y sgiliau newid bywyd maent eu hangen a galluogi busnesau i sicrhau’r sgiliau hanfodol maent eu hangen ar gyfer twf.

Gweinidog yr Economi yn cyfarfod â phrentisiaid Coleg Penybont fel rhan o Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

Y rhaglenni prentisiaeth a gynigiwn
Partneriaid ymgysylltu â chyflogwyr
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn