online behaviour expectations at bridgend college
Rwy’n deall bod y disgwyliadau uchod o ran ymddygiad ar-lein yn ffurfio rhan o’m ymrwymiad i ddinasyddiaeth a dysgu yng Ngholeg Penybont
I understand that the online behaviour expectations outlined above form part of my commitment to citizenship and learning at Bridgend College