Newyddion a Digwyddiadau

Clwb Coffi yn derbyn sgôr hylendid bwyd pum seren
08/02/2023
Clwb Coffi yn derbyn sgôr hylendid bwyd pum seren

Rydym yn falch dros ben bod ein siop goffi, Clwb Coffi, wedi derbyn sgôr hylendid bwyd pum seren gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Yn ystod […]

Darllen mwy
Dirprwy Bennaeth yn ennill Aur yng Ngwobr Addysgwr Eithriadol y WFCP
02/02/2023
Dirprwy Bennaeth yn ennill Aur yng Ngwobr Addysgwr Eithriadol y WFCP

Yn dilyn cyhoeddiad y Canllaw Arfer Gorau a lansiwyd yn ddiweddar gan Ffederasiwn Colegau a Pholytechnigau’r Byd (WFCP), rydym yn dathlu bod ein Dirprwy Bennaeth […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn cipio’r wobr fawr yn seremoni wobrwyo’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig
05/12/2022
Coleg Penybont yn cipio’r wobr fawr yn seremoni wobrwyo’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig

Rydym wrth ein bodd o fod wedi ennill y teitl Darparwr Hyfforddiant Eithriadol y Flwyddyn ar gyfer sefydliadau mawr yn seremoni wobrwyo ddiweddaraf y Sefydliad […]

Darllen mwy
Cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu campws newydd yng nghanol y dref
21/10/2022
Cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu campws newydd yng nghanol y dref

Mae Coleg Penybont wedi rhannu gwybodaeth yn ddiweddar am ei gynlluniau uchelgeisiol i adeiladu campws newydd yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r cynllun yn […]

Darllen mwy
Gweinidog yr Economi yn ymweld â hyb gyrfaoedd a menter y coleg
20/10/2022
Gweinidog yr Economi yn ymweld â hyb gyrfaoedd a menter y coleg

Heddiw ymwelodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething AS, â Choleg Penybont i ymweld ag un o’r Biwroau Cyflogaeth a Menter, a ariennir gan Lywodraeth Cymru […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn cael cydnabyddiaeth hynod fel cyflogwr da
28/08/2022
Coleg Penybont yn cael cydnabyddiaeth hynod fel cyflogwr da

Cafodd Coleg Penybont ei gynnwys yn 25 ‘Cwmni Mawr Gorau i Weithio iddynt yn y Deyrnas Unedig’, gan fod yn rhif 22 yn y rhestr […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn parhau i ddarparu rhagoriaeth, gan ennill cydnabyddiaeth fyd-eang
13/07/2022
Coleg Penybont yn parhau i ddarparu rhagoriaeth, gan ennill cydnabyddiaeth fyd-eang

Yn dilyn arolwg llawn gan Estyn, Arolygydd ei Mawrhydi, ym mis Mawrth 2022, cafodd canlyniadau adroddiad terfynol Coleg Penybont eu cyhoeddi yr wythnos hon. Mae’r […]

Darllen mwy
Sbardun i yrfaoedd ar gyfer pobl ifanc
08/06/2022
Sbardun i yrfaoedd ar gyfer pobl ifanc

Mae Cynllun Kickstart y Llywodraeth yn darparu cyllid i greu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl 16-24 oed ar Gredyd Cynhwysol sydd mewn risg o ddiweithdra […]

Darllen mwy
Dathlu llwyddiant myfyrwyr yng Ngwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru
28/03/2022
Dathlu llwyddiant myfyrwyr yng Ngwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Dathlu llwyddiant myfyrwyr yng Ngwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru Roedd Coleg Penybont yn un o ddim ond chwe coleg ledled Cymru a ddewiswyd ar gyfer ffrydio […]

Darllen mwy
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn