Cyrsiau Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI)

Cyrsiau rhan amser ar gael gyda Choleg Penybont

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI). CMI yw'r sefydliad rheoli proffesiynol blaenllaw yn y DU a'r un mwyaf yn Ewrop. Mae'n darparu ar gyfer pob lefel rheolaeth, o fyfyrwyr i swyddogion gweithredol uwch.

Mae aelodau CMI yn derbyn copïau o'r cylchgrawn 'Professional Manager' am ddim, ac yn cael mynediad at wefan y CMI a'u 'Management Information Centre'.

Michelle Corker

Hyfforddwr Arweinyddiaeth a Rheolaeth a Rheolwr Siartredig o'r Sefydliad Rheolaeth Siartredig.

Mae Michelle wedi gweithio mewn Addysg Uwch a Hyfforddiant am bron i 20 mlynedd. Mae hi wedi gweithio ochr yn ochr â chyflogwyr a myfyrwyr o'r Sector Breifat, y Sector Gyhoeddus a'r Drydedd Sector ar draws lefelau 4-7. Cyn hyn, roedd Michelle yn Rheolwr Marchnata, yn Rheolwr Cyfrif, ac yn Hyfforddwr Ansawdd Cyfan ar gyfer Cwmni Rhyngwladol Ffrengig sy'n Cynhyrchu Cerbydau Modur.

Mae Michelle hefyd yn Aelod Cysylltiol uchel ei pharch gyda'r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) a'r Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM), ac o ganlyniad, fe ddaeth hi'n Aswiriwr Ansawdd Mewnol (IQA) i'r CMI, ac yn Fapiwr Addysg Uwch ar gyfer cymwysterau lefel 5-7.

Diolch i ymroddiad Michelle at ei rôl, mae ei dysgwyr wedi ennill y gwobrau canlynol:
  • 2 Myfyriwr y Flwyddyn CMI 2016/2017
  • 2 Myfyriwr Canmoliaeth Uchel 2017
  • 5 Myfyriwr Canmoliaeth Uchel 2016
  • 1 Dysgwr mewn Oed y Flwyddyn 2017
  • 2 Myfyriwr Busnes y Flwyddyn 2016/2017
  • Myfyriwr Marchnata Rhyngwladol y Flwyddyn

"Rydw i wir yn teimlo bod fy rôl fel athro yn alwedigaeth, a phob dydd rydw i'n teimlo'n freintiedig fy mod wedi cael fy ymddiried gyda'r cyfrifoldeb o helpu i feithrin a datblygu rheolwyr ac arweinwyr y dyfodol. Credaf yn gryf bod y diwylliant, gwerthoedd a'r cwricwlwm arweinyddiaeth ysbrydoledig yng Ngholeg Penybont yn galluogi dysgwyr i fod yn bopeth y gallant fod"