Cyrsiau Rhan Amser sydd ar gael

Cliciwch ar y meysydd pwnc isod i weld rhagor o wybodaeth.

Mae Coleg Cymunedol Penybont yn cynnig dros 50 o gyrsiau ansawdd uchel sy'n amrywio o lefel ddechreuwyr i lefelau uwch.

Mae ein cyrsiau newydd yn gyfle gwych i chi ddatblygu eich sgiliau mewn ystod eang o feysydd pwnc.

Mae cyrsiau yn amrywio o rhai undydd i rai a gynhelir unwaith yr wythnos am 5 - 20 wythnos, gyda gwersi ar gael ar amrywiaeth o adegau, gan gynnwys yn y bore, y prynhawn, diwrnod llawn neu yn y noswaith.