CYRSIAU MYNEDIAD

Bellach eich addysg gyda'n cyrsiau llawn-amser

Cyrsiau sydd ar gael

Cliciwch ar y cyrsiau isod i weld rhagor o wybodaeth

Am y cyrsiau

Mae cyrsiau mynediad yn addas os oes gennych brofiadau bywyd, ond efallai ychydig cymwysterau ac yn awyddus i fynd yn ôl i mewn i addysg cyn symud ymlaen i addysg uwch ac efallai i gyfeiriad gyrfa newydd, ar ôl astudio yn y brifysgol.

Mae cyrsiau mynediad wedi ei hanelu at ddarparu i ddysgwyr aeddfed gyda sgiliau a'r hyder sydd eu hangen i ymdopi â gofynion academaidd o astudio ar lefel uwch.