Iwan Vasey a Level 2 Diploma Bricklaying learner here at Bridgend College recently won a gold medal in the new entrant bricklaying final of a national skills competition. Supported by the Welsh Government through the European Social Fund, Skills Competition Wales is a series of events held in colleges across the country, designed to celebrate vocational skills and create highly skilled, award-winning employees for the Welsh workforce.

Mae Iwan Vasey, dysgwr Lefel 2 Diploma ar gwrs Gosod Briciau yma yng Ngholeg Penybont yn ddiweddar wedi ennill medal Aur yn y rownd derfynol gosod briciau newydd-ddyfodiad yng nghystadleuaeth sgiliau cenedlaethol. Cefnogir gan Lywodraeth Cymru trwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop, mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn gyfres o ddigwyddiadau sydd yn cael ei gynnal yng ngholegau ar draws y wlad, wedi ei ddylunio i ddathlu sgiliau galwedigaethol a chreu gweithwyr medrus iawn, sydd wedi ennill gwobrau ar gyfer y gweithlu yng Nghymru.