Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o wella a byddem wir yn gwerthfawrogi eich adborth ar ba mor dda y gwnes i / y gwnaethom heddiw.

Tybed allech chi gymryd munud i lenwi’r ffurflen adborth cyflym i’n helpu ni i “ Fod yn bopeth y gallwn fod” byddem wrth ein bodd yn clywed gennych:

We are always looking for ways to improve and would really value your feedback on how we well I/we did today.

If you could take a minute to complete the quick feedback form to help us “Be all that we can be” we would really love to hear from you:

  • 1 poor - 5 great
    1 POOR2345 GREAT
    How well did we deal with your query
    How quickly did we deal with your query
    How friendly was the member of staff