Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysgu ac Addysg
Adeiladu
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen [cyfres o gyrsiau lefel 1]
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiadura, TG a Seiber
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Argyfwng, Gwasanaethau Iwnifform a Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
LearnDirect
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Seicoleg
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch

Addysg Uwch

Mae cyrsiau Addysg Uwch yn rhaglenni lefel prifysgol, fel arfer ar Lefel 4 a mwy, a gallant roi cyfle i chi ddatblygu eich gwybodaeth, hybu eich rhagolygon neu newid cyfeiriad gyrfa. Cynigiwn gyrsiau Addysg Uwch o Lefel 4 i Lefel 6 yn cynnwys HNC, HND, Graddau Sylfaen a Graddau Israddedig. Gallwch astudio ar sail lawn-amser neu ran-amser mewn amrywiaeth o feysydd gyrfa. Cynigiwn amrywiaeth o gyrsiau lefel Prifysgol yn ogystal â gweithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd a bod yn bartner sy’n cydweithio gyda Phrifysgol De Cymru.

Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn