Llawn Amser

Mae gennym cyrsiau llawn amser mewn dros 20 maes pwnc galwedigaethol. Gallwch ddewis cwrs o Lefel Mynediad hyd at Lefel 3 Diploma Estynedig.

Rhan amser

Dewch i ddarganfod ein hystod eang o gyrsiau rhan-amser ar draws gwahanol feysydd pwnc. Gallwch bori trwy ein cyrsiau rhagarweiniol trwodd i Lefel 5.

Addysg Uwch

Os ydych chi'n gyflogedig ac eisiau astudio cwrs sy'n berthnasol i'ch swydd, gallech astudio cymhwyster ar lefel prifysgol yn hollol rhad ac am ddim gyda Phrentisiaethau Uwch.

Prentisiaethau

'Ennill wrth ddysgu'

Byddwch yn gymwys drwy weithio a hyfforddi tra'n ennill cyflog. Fel Prentis, bydd angen i chi fod yn gyflogedig yn y maes rydych am weithio ynddi ac ar yr un pryd yn datblygu eich sgiliau swydd-benodol trwy gyfuniad o ar y dysgu swyddi a hyfforddiant yn y coleg. Fel rhan o'ch amser yn y gwaith, byddwch yn datblygu eich sgiliau proffesiynol bob wythnos, gan ddysgu oddi wrth gydweithwyr profiadol a phrofiad ymarferol yn y gweithle.

Lefel A

Gael mynediad at amrywiaeth eang o Lefelau A yn ein 6ed Dosbarth Penybont newydd cyffrous. Gallwch gael y gorau o ddau fyd trwy ein partneriaeth ag Ysgol Gyfun Pencoed.

Nosweithiau Agored ym Mheybont

Dewch draw i siarad â'n tiwtoriaid ac ymgynghorwyr ar ba gyrsiau rydym yn cynnig. Mannau llenwi'n gyflym - peidiwch â cholli allan - cofrestrwch eich lle nawr.

Ynglŷn â Choleg Penybont

Croeso i Goleg Penybont! Rydym yn Goleg rhagorol o fri gyda balchder gan Estyn ac efallai fydd yn gam cyntaf ar eich llwybr gyrfa. Rydym yn teilwra at eich uchelgeisiau ac yn cynnig ystod eang o gyrsiau, o Lefel 1 i Radd, mewn dros 20 o feysydd galwedigaethol.

Trwy astudio gyda ni mi fydd yn eich galluogi i gael profiad cadarnhaol a deniadol, yn academaidd ac yn gymdeithasol. Byddwch yn ymuno â dros 6000 o ddysgwyr newydd, yn astudio ar draws ein pum campws neu yn y gweithle.

Gwasanaethau Dysgwyr

Rydym yn darparu gwybodaeth am gymorth ariannol, trefniadau cludiant, cyngor ac arweiniad am ein meysydd cwricwlwm a hefyd yn darparu cymorth lleoliad gwaith os yw hynny'n un o ofynion eich cwrs. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda chynghorwyr Gyrfa Cymru a Swyddogion Lles Coleg.

Mae'r Tîm Gwasanaethau Dysgwyr yn seiliedig ar y lawr gwaelod Bloc yng Nghampws Penybont ac o fewn y prif adeilad addysgu yng Nghampws Pencoed.

Gweithiwch gyda ni

Rydym wedi bod ar daith anhygoel dros y 3 blynedd diwethaf. Rydym wedi gwynebu setliadau cyllido mwyaf heriol yn hanes AB diweddar. Fodd bynnag, oherwydd y gwydnwch y bobl anhygoel sy'n gweithio yma, rydym wedi mwynhau llwyddiant aruthrol fel y gwelir yn ein Hadroddiad Canlyniad Dysgwyr Llywodraeth Cymru, Arolwg Llais y Dysgwr, Arolwg Staff a Pherfformiad Ariannol.

TŶ WESTON

Yn Nhŷ Weston ein bwriad ni yw helpu i wneud y bobl ifanc sy'n aros gyda ni "Yn Bopeth y Gallant Fod" trwy roi ein dysgwyr yn ganolog i bopeth a wnawn.

Learndirect

Ydych chi am gyfoethogi eich sgiliau? Gyda'n darparwr ar-lein, gallwch gael yr adnoddau sydd angen i chi gyflawni eich uchelgais.

Pam dewis Learndirect? Oherwydd gallwn ni eich helpu - yn union fel fel rydym wedi helpu miloedd o bobl eraill.

Dysgu Saesneg

Mae cyrsiau ESOL yn datblygu sgiliau Saesneg a darparu cymwysterau mewn Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill.

Rydym yn cynnal amryw o gyrsiau yng nghanol Pen-y-bont ar Ogwr.

Am fwy o wybodaeth cliciwch isod

Sgiliau i Oedolion

Rydym yn cynnig y cyfle i chi wella eich sgiliau Saesneg, Mathemateg a TG trwy ein Sgiliau Cymraeg i Oedolion. Am fwy o wybodaeth, cliciwch isod.