We’re delighted to announce that at our recent Annual Awards we raised £550 to our College Charity which is 2 Wish Upon a Star! Thank you very much for everyone that donated on the night!

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi yn ein Gwobrau Blynyddol yn ddiweddar fe wnaethom godi £550 i Elusen y Coleg sef 2 Wish Upon a Star! Diolch i bawb a gyfranodd ar y noson!